Afovera is een fotoclub in Assen. De fotografen binnen deze club streven naar werk met een eigen zeggingskracht. Met andere woorden; foto’s die zijn gericht op een autonome visuele uiting. Foto’s met een zekere artistieke inhoud. Foto’s die de kijker kunnen aanzetten tot nadenken of verbazen.

Het werk van registrerende en reportagefotografen onderscheidt zich door de beschouwer een achterliggend verhaal te bieden. Een spanning op te roepen. Een emotie te wekken.

Afovera is ook de plaats waar ervaringen worden uitgewisseld, zowel uit de fotografische praktijk als op technisch gebied. De club doet mee aan exposities en wedstrijden, zowel regionaal als landelijk. Afovera is lid van de Fotobond.

Fotobond logo

Over Afovera

De leden van Afovera zijn mensen die zich sterk aangetrokken voelen tot het fotograferen in al z’n aspecten en graag gericht met mede geïnteresseerde hierover van gedachten willen wisselen. Iedereen, die fotografeert kan lid worden, zowel beginners als gevorderden. Wat wij gemeen hebben is onze liefde voor de fotografie.

BESPREKEN VAN FOTO’S

Het tonen en bespreekbaar stellen van eigen werk is een zeer wezenlijk onderdeel van de meeste clubavonden. Er wordt dan gelet op inhoud, techniek, vorm en compositie van de foto. Wat wil de fotograaf overbrengen, hoe heeft hij/zij de techniek gebruikt, welk gevoel roept het op?

Men kijkt kritisch, maar opmerkingen over het getoonde werk hebben altijd een positieve toon. De leden stimuleren elkaar door uitwisseling van kennis en ervaring. In essentie zijn fotoclubleden alsmaar bezig om hun stijl van fotograferen en de uitwerking daarvan te verbeteren. Meestal bezitten de Afovera leden een of meer spiegelreflexcamera’s met objectieven met een bereik van 14 tot 500 mm. Sommige werken graag met een statief.

De onderwerpen waarmee men zich bezig houdt kunnen uiteenlopen van triviaal / alledaags tot enigszins extreem. Maar ook zuivere natuurfotografie is binnen Afovera aan de orde.

ACTIVITEITEN

Er wordt een a twee keer per seizoen een gezamenlijke clubtocht gehouden. Deze locaties worden in onderling overleg gekozen. Soms wordt vrijblijvend aan een vooraf gekozen onderwerp gewerkt, bijvoorbeeld: “Sporen” of “Water”. Daarnaast worden er door leden diverse evenementen bezocht waar eenieder zich bij kan aansluiten.

Afovera doet ook mee aan een jaarlijks terugkerend evenement: de “Foto Manifestatie Drenthe en Vechtdal”. Leden die hieraan mee willen doen, sturen hun mooiste foto’s in en deze worden door een deskundige juryleden beoordeeld. De leden kunnen zo bekijken op welk niveau men zich op dat moment bevindt. Dit is natuurlijk een goede graadmeter en een grote stimulans om zo nodig de techniek verder te verbeteren.

Daarnaast is de Bondsfotowedstrijd een jaarlijks evenement waarvoor de club foto’s inlevert. Foto individueel en de Seriewedstrijd krijgt bij ons aandacht op de agenda, zodat deze wedstrijden voor de geïnteresseerden niet vergeten worden. Er wordt door de club ook jaarlijks een expositie georganiseerd om onze resultaten te tonen aan de inwoners van Assen en omstreken. De expositie wordt mede gehouden om de kijkers te stimuleren en te enthousiasmeren om ook te gaan fotograferen en lid te worden van de fotoclub. Afovera is ook actief betrokken bij “Kunst aan de Vaart”.

KENNISMAKING

Deel ons enthousiasme voor de fotografie en neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.
Je wordt zo snel mogelijk uitgenodigd.

CLUBAVONDEN

Wanneer: de eerste dinsdag van de maand
Periode: Vanaf september tot en met juni van het opvolgende jaar.
Tijd: 20.00 – 22.15 uur


Contactformulier